OPLEIDING READER

In De Healing Academy werken we met drie auralagen. Deze worden uitgebreid behandeld en ook de quickscan van de chakra’s komt aan bod. Zo leer je gedegen hoe je dit kunt inzetten tijdens je readingen. We willen je zoveel mogelijk met oefencliënten laten werken. In de healer module heb je al geheald met het innerlijk kind. Nu ga je readen wat de invloed is van het innerlijk kind op je cliënt en je krijgt tips hoe je dit neutraal kunt verwoorden. Wie wil mag oefenen met het geven van meditaties in de lesgroep. En we gaan al aan het werk met technieken die inzicht geven in de conceptie en geboorte van jezelf en een ander. Hoe mooi en intens is dat. 

Les programma per dag van de opleiding reader

Inhoud van dag 1
Huishoudelijke mededelingen
Herhaling van lesstof uit de vorige module
Ondersteuningsdag en inleverdag
Auralagen / geheugensteun / quickscan en spiekbrief
Potentieel bekijken

Opgave van huiswerk (Happy Healing at Home HHAH) oefenen met elkaar op elkaar (DHA maakt koppels)
bloemetje – lezen van vroeger en van nu of oefenen op proefcliënten (DHA levert proefcliënt)
Oefenen met afstandsreading op proefcliënten: bepaald zelf wat je wilt oefenen – Bloem/auralagen/chakrascan

Inleveren: 1 verslag van proefcliënt met feedback
verslag van ontvangen en gegegeven reading met collega student

Inhoud van dag 2

Hoe ging de HHAH – uitwisseling van tips en truuks
Focus in je energie dagboek. Alles wat je aandacht geeft groeit
Projecties in de auralagen – hoe zie je dat, wat zie je, wat is jouw alarmbel
Schaduwkanten begrijpen en lezen 
innerlijk kind in de tijd – bevroren bel energie in de tijd
Stormreading als daar tijd voor is en oefenen met het helder krijgen van de vraag van je cliënt.

HHAH Oefenen met 2 proefcliënten en feedback vragen
Verslag van je focus van deze week

Inleveren: 1 verslag van proefcliënt met feedback
1 verslag van reading collega student met feedback over schaduwkant en invloed op je energie

Inhoud van dag 3

Hoe ging de HHAH – uitwisseling tips en truuks –
Conceptie en geboorte en de invloed op je dagelijks leven
Mannelijke en vrouwelijke energie en wat dat met je doet
In de energie gaan staan – uitgebreide oefening in werken met het veld

Gebruik maken van de lijn van conceptie en geboorte
Oefenen met het helder krijgen van de vraag van je cliënt
Half drie – praktijkoefening met oefencliënten ter plaatse  
Daarna – nabespreken in de groep

Opgave van HHAH – Oefenen werken met het veld thuis
Uitleg tijdens de les
Lezen van proefcliënt – lees auralagen/bloemetje/quickscan en pak de mannelijke/vrouwelijke energie mee als dat zo uit komt.

Inleveren: verslag van het werken met het veld en
verslag van de reading van je proefcliënt met feedback

Inhoud van dag 4

Hoe ging de HHAH – uitwisseling tips en truuks
werken met het veld – Wat ben je tegengekomen. Uitgebreid bespreken.
Conceptie en geboorte – herhaling
Akasha, gidsen en astrale gebieden // herhaling
Wat zijn de astrale gebieden en wat is het tussenlevens gebied en waarom is dit belangrijk
Half drie – praktijkoefening met oefencliënten ter plaatse – hoeft geen verslag van.
Daarna – nabespreken in de groep

Opgave van HHAH – Lezen van proefcliënt – Werken met het veld
Inleveren: verslag van werken met het veld en verslag van de reading met feedback

Inhoud van dag 5
Hoe ging de HHAH – uitwisseling en tips en truuks
Maak een samenvatting van de lesstof in je eigen woorden
Wat wil je verdiepen of herhalen
Half drie – praktijkoefening met oefencliënten ter plaatse
Daarna – nabespreken in de groep

Opgave van HHAH – samenvatting eigen groei
afstandsreading proefcliënt met verslag en feedback

Inleveren: verslag van reading proefcliént met feedback
Laat je verslag lezen door een medestudent en vraag feedback
samenvatting eigen groei sinds het begin van de healing academy

Inhoud van dag 6

Hoe ging de HHAH – Hoe was het om feedback te ontvangen en hoe was het om feedback te krijgen –
Heb je je eigen groei goed kunnen volgen Zijn er dingen die je wilt verdiepen en zo ja wat is dat dan?
Herhaling van wat nodig is
Feestje en plechtige uitreiking van het certificaat

Bespreken wat je gaat doen in de tussenliggende periode en hoe je je vaardigheden behoudt.

Onderwerpen van Reader

  • Auralagen en quickscan van de chakra’s
  • conceptie en geboorte
  • meditatie
  • werken met het innerlijk kind
  • meereistechniek

Tijdsinvestering en leermiddelen

readOok in deze module maak je verslagen van de readingen die je geeft aan je collega-studenten en je oefencliënten.  Je krijgt huiswerk (Happy Healing at Home) mee om thuis af te ronden. De verslagen stuur je naar de docent. Je docent kun je altijd om advies vragen. Extra ondersteuning vind je in de appgroep. De informatie die bij deze module hoort krijg je per mail toegestuurd. De lessen worden ondersteund met opnames van de meditaties en opnames van de lessen. 

Je ontvangt een E-boek van de behandelde stof.

Wanneer je voldoende verslagen hebt ingeleverd kan de docent aan de hand hiervan je vorderingen beoordelen. De docent kijkt naar de inhoud van je verslagen en niet naar de vorm. Ook wordt de feedback van je oefencliënten bekeken. Halverwege de module heb je een gesprek met je docent over je ontwikkelpunten met eventuele adviezen. Ook wordt je weer gevraagd een samenvatting te maken van de lesstof.

 

Afstudeer criteria in de reader module ten behoeve van de reader module

Je hebt de volgende kennis en kunde:

Je hebt de lesstof van leerling reader en reader gelezen en samengevat.

Je hebt laten zien door middel van de verslagen van de readingen dat je de lesstof begrijpt.

Je kunt, in je eigen woorden, aan je cliënten uitleggen wat een reading is.

Je kunt wat je waarneemt voorzien van een interpretatie en doet dit zo nodig samen met je cliënt.

Je herkent de rode draad in een reading.

Je weet wat schaduwkanten zijn en welke invloed ze op jou kunnen hebben en welke invloed ze op je cliënt kunnen hebben.
Je weet wat projecties zijn

Je hebt de volgende verslagen ingeleverd:

Proefcliënten – verslagen met feedback van je cliënten: 8

Meereistechniek – werken met het veld: 2

Verslag van medestudent voorzien van feedback: 1

Samenvatting van je groei: 1

Je hebt de volgende praktijkervaring:

Je hebt drie live readingen gedaan tijdens de lesdagen.


Je bent aanwezig geweest in de lessen:

Je hebt niet meer dan twee dagdelen gemist.

 

De module

Reading

750,-

INSCHRIJVEN VOOR EEN OPLEIDING

De module

Reading

750,-

INSCHRIJVEN VOOR EEN OPLEIDING

Wat zeggen de studenten?

 

Ik heb net de laatste module (de master) bij de Healing Academy afgesloten. Alle modules zijn me dierbaar, om allerlei redenen. In de reader module, de een na laatste (voor mij dan, je kunt dat helemaal zelf bepalen, wat ook heel fijn is) zijn we onder meer (weer) aan de slag gegaan met de chakra scan. Dat is ook zo fijn, Amanda herhaalt sommige onderwerpen, waardoor het ook allemaal beter blijft hangen. We hebben het over projecties gehad, schaduwkanten, relatiereading en mannen en vrouwenenergie. En oefenen. Oefenen helpt en dat is altijd een deel van je huiswerk. Vanaf de eerste dag word je ook gevraagd een energie dagboek bij te houden. Hoe zit ik vandaag in mijn energie? Wat is het effect van wat ik heb geleerd, wat ik heb geoefend? Verslagen. Ik heb altijd verslagen gemaakt van mijn oefenhuiswerk. Omdat ik dat ook zelf prettig vind. Amanda neemt altijd de tijd om je huiswerk te lezen en er op te reageren. De opleiding en zeker de reader module heeft mij ontzettend veel gebracht. Studiegenootjes die bijna wel familie van je worden omdat je zoveel bijzondere dingen met ze deelt. Een gevoel van wie ik ben en waar ik energie van krijg. En dat ik een reader en healer ben. De Healing Academy is de afgelopen jaren een hele bijzondere plek geweest, als een 2e thuis en ik zal het missen. Ik ga er naar terug, dat kan bijna niet anders.
Anja

Bij leerling reader leerde ik dat ik kon readen. Bij reader gingen we de diepte in van de readingen. Hoe (of waar) kun je antwoorden vinden voor specifieke vragen? Hoe kan je readingen helder en puur houden en dit ook zo overbrengen op de persoon die geread wordt? Zodat je ze iets kunt laten (in)zien waar ze praktisch wat aan hebben.
Dat vond ik spannend, in het begin verbazingwekkend en zeer ontroerend: Dat je kunt zien/voelen dat de informatie bij de ander binnenkomt en daar iets openbreekt. Schoonheid!
Hanneke

Door mijn deelname aan diverse modules Healing en Reading aan de Healing Academy begreep ik eindelijk hoe ik ook nog waarneem, namelijk met mijn intuïtie. Gaandeweg werd me duidelijk welke signalen ik altijd al wel ervoer, voelde of gewoonweg wist, maar die ik nog niet herkende als een oerbron van kennis waarop ik echt kan vertrouwen. Ik snapte ineens waar de oorsprong van die kennis vandaan komt. Daardoor kan én wil ik die kennisbron beter inzetten. Tijdens de lessen heb ik de vorm leren kennen waarop mijn intuïtie praktisch voor mij als doener en ondernemer werkt. Daarnaast heeft de opleiding aan de Healing Academy me geholpen mij als ondernemer verder te focussen op een missie waar ik al mee bezig was, maar waar ik nog net niet genoeg op durfde te vertrouwen. Ik snap nu waar ik mee bezig ben en waarom. Daarnaast herken ik bepaalde issues veel sneller en kan ik adequater reageren en oplossen. Wat ik ook als een ‘plus’ heb ervaren, is dit leerproces samen met anderen te doorlopen, mensen met weer heel andere skills, en door veel te oefenen op proefpersonen. Al met al: voor mijn persoonlijke ontwikkeling is de Healing Aacedamy cruciaal geweest.
Katja

 

 

Meer info

Vul het formulier in, bel of email ons:
De Healing Academy is gevestigd aan de
Van Ruysdaellaan 41 -69 in Leidschendam
06 50 666 027
info@amandabouman.nl
Voldoende parkeerruimte voor de deur 

CONTACT

Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam
06 - 50 666 027
dehealingacademy@gmail.com