Telepathische kanalen

Ieder mens heeft intuïtieve vermogens. Hoe deze intuïtieve vermogen ingezet worden is 
afhankelijk van jezelf. Je hebt mensen die voelen, zien, ruiken, horen en/of weten. 
 
Tijdens het communiceren zet je je telepathische kanalen in. Deze kanalen kunnen op een 
gegeven moment overvol raken.  
De telepathische kanalen zijn de kanalen waarmee we informatie opvangen die niet 
uitgesproken wordt. Met deze telepathische kanalen horen we ook onderliggende tonen in 
gesprekken, we ruiken of iemand ziek gaat worden, zien of iemand zich niet lekker voelt, 
terwijl er uiterlijk niks te zien is. Veel mensen zien, horen, proeven of ruiken de 
onderliggende boodschappen niet. Vaak zijn ze zich er ook niet van bewust dat ze iets 
uitzenden wat een ander kan opvangen. 
 
Te volle telepathische kanalen kan tot chronische verkoudheid en voorhoofdsholte 
ontstekingen leiden. Ook kunnen mensen een bepaalde doofheid hebben. Deze mensen 
zijn als kind vaak (licht) helder horend geweest en daarmee gevoelig op hun oren.  
Ze leren zich af te sluiten voor de onderliggende boodschap in gesprekken. En dat leidt tot 
een lichte doofheid.  
 
Tegenovergesteld gevolg van te volle of overmatig ingezette telepathische kanalen is dat 
mensen zoveel horen dat ze het niet meer kunnen uitfilteren. Oorsuizingen, piepen, 
elektrische apparaten “horen” zijn symptomen die daarbij horen.  
 
Nadat mensen vergaderd hebben, wrijven ze vaak uitgebreid in het gezicht. Hiermee 
halen ze onbewust de binnengekomen berichten uit hun energie.

De ligging van de telepathische kanalen

Tussen de keel en de oren loopt de buis van Eustacius. In de energie loopt hier een 
telepathisch kanaal. Vanuit de oren loopt er een band over de kin, net als de band van een 
motorhelm. Dit kanaal loopt precies op de botrand van de kaak. Vanuit de oren loopt er 
ook een kanaal over de schedel over het kruinchakra naar het andere oor, zoals bij een 
koptelefoon.  
 
Aan de voorkant van de schedel, lopen telepathische kanalen als een brilletje. Boven de 
ogen over de wenkbrauwen en onder je ogen. Ook deze bril loopt links en rechts naar de 
oren en dan achterom via de overgang van de schedel naar de nek door, net als een 
touwtje van een bril.  
 
De symptomen die duiden op het inzetten van de telepathische kanalen:  
(Dit is niet hetzelfde als te volle kanalen)
  • Goed reukvermogen
  • Goed gehoor
  • Reageren op niet uitgesproken dingen
  • Ruiken wanneer mensen ziek zijn of ziek worden
  • Bepaalde stemmen niet verdragen
  • Telefoon een stuk van je oren afhouden als sommige mensen bellen
  • De bel/telefoon horen voordat deze gaat
  • A.h.w. gedachten horen van mensen
  • Weten dat er NU een e-mail binnenkomt
  • Weten wat de ander gaat zeggen 
Je leest dat het vooral over reuk, weten en horen gaat. Zien is bij de telepathische kanalen 
minder aan de orde. 

‘’Bij de Healing Academy bieden we je een traject voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij jouw healende krachten en intuïtie worden ontwikkeld en ontdekt. Zo werk je op een spirituele manier aan jezelf.’’