Voice Dialogue

Voice Dialogue: in gesprek met jezelf

Voice Dialogue is een spannende ontdekkingsreis naar jouw binnenwereld. Je persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende delen (“subpersoonlijkheden”) die we allemaal wel in meer of mindere mate kennen. Ik noem bijvoorbeeld de perfectionist, onze criticus, onze innerlijke vader of onze innerlijke kinderen.

De subpersoonlijkheden hebben allemaal invloed op hoe en wie je bent en hoe je je op bepaalde momenten gedraagt, gewenst of ongewenst. Bijna altijd ervaar je je eigen ongewenste gedrag als negatief. Maar betekent dat dan dat het hebben van subpersoonlijkheden op zichzelf negatief is? Is het bijvoorbeeld slecht om een innerlijke perfectionist te hebben? Nee, absoluut niet. Integendeel, zou ik bijna zeggen. Een perfectionist kan je ook helpen. Hij zorgt er voor dat je je werk goed aflevert of dat je niet al te snel tevreden bent over het werk dat je aan het doen bent. Iets anders is het als de innerlijke stem(men) van je perfectionist of criticus “te hard staan”. Dan krijg je er last van en werken ze belemmerend.

Een voorbeeld uit mijn praktijk: Een cliënte had een sterke innerlijke criticus die ervoor zorgde dat ze bleef hangen in een baan die duidelijk beneden haar niveau lag. Tijdens de sessie kwam haar innerlijke criticus aan het woord en die maakte haar duidelijk dat hij haar “low profile” hield, om er zo voor te zorgen dat ze haar neus niet stootte. Ooit had ze een mondeling examen verpest en sinds die tijd zorgde dit innerlijke deel er voor dat ze pas haar mond open deed als ze absoluut zeker was van haar zaak. Toen de cliënt dat in de gaten kreeg kon ze de stem van haar criticus wat “zachter” kon zetten.

De verschillende delen: de beschermer
Eén van de delen die tijdens de Voice Dialogue aan het woord kan komen is bijvoorbeeld “de beschermer”. Het woord zegt het al, de beschermer beschermt jou.

Het verkennen van subpersoonlijkheden (“subs”)
Een technische uitleg.
Met de subs die tijdens de Voice Dialogue aan het woord willen komen ga jij een dialoog aan. Ik spreek de subpersoonlijkheid die zich laat zien of voelen rechtstreeks aan en vraag dan ook met wie ik van doen heb en welke functie de sub heeft. Elke subpersoonlijkheid heeft een eigen patroon en daar gaan we mee werken. Je hoeft hiervoor geen training in energiewerk te hebben gehad. Vertrouwen, nieuwsgierigheid en de bereidheid om jouw verschillende delen aan het woord te laten komen is voldoende. Het uitgangspunt van een sessie is verkenning van je binnenwereld, we forceren geen  oplossing. De oplossing ontstaat op een natuurlijke manier.

Gewaar worden van Ego of Awareness
Na het werken met de subpersoonlijkheden nemen we de sessie kort door. Het ontdekken waarom bepaald gedrag vroeger functioneel was en dat het nu ook anders kan. Het doel is om te ontdekken welke subs aan het “stuur” zitten op bepaalde momenten in je leven. Het uiteindelijke doel blijft het kunnen “regelen” van de sterkte van je innerlijke stemmen.

Boeken:         Thuiskomen bij je zelf,  Thuiskomen bij elkaar –  Hal en Sidra Stone